Zondag 21 september stond op de kalender. Prachtige dag voor een  tochtje fietsen, niet te warm, geen wind. "Om 11 uur verzamelen bij de Molen " had er in de mail van Nicole van der helm gestaan.  Dit was voor sommigen teveel gevraagd om te onthouden, de een stond om half 11 al te trappelen en anderen werden om 11 uur nog hun bed uit gebeld om mee te fietsen.

om half12 was het inschrijven en toen iedereen zijn of haar kaart had opgehaald en ingevuld, gingen we op weg. De gezinnen hadden een wat lager tempo en bleven ook wat achter, anderen hadden "zevenmijlsfietsen" en gingen er als een haas vandoor.

We hadden gekozen door Delft wat leidde over Kortelandseweg, door Brassershout, via Delftse Hout, langs Oude leede ....kortom een leuk en gezellig stuk fietsen. Halverwege een stempelpost en even pauze om

 wat te drinken en te eten en daarna weer op weg.

Halverwege de middag was bijna de hele ploeg binnen en werd er voor de liefhebbers nog een drankje gedronken in De Knoop.

Uiteindelijk hebben we ingeschat dat 48 kaarten zijn ingeleverd, wat neerkomt op een sponsorbedrag van € 440,--.

Alle fietsers willen we hartelijk bedanken voor de genomen moeite om te fietsen en Ingrid en Nicole, dank jullie wel voor de organisatie.

namens het bestuur,  Annemarie Dobbe